โครงการของเรา

เป็นโครงการที่สนับสนุนคนในชุมชนในประเทศไทย ให้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านเลนส์ด้วยหนังสั้น โดยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศต่อชีวิตและชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤติโลกร้อน

ทีมงาน

ทีมที่ปรึกษาของเรามาจากหลากหลายอาชีพ ที่เห็นตรงกันว่า โลกของเราป่วย และเราต้องเปลี่ยน คือ เราจะต้องเริ่มทําอะไรซักอย่าง เพื่อสู้กับวิกฤตินี้

Founder and Chairman of CCCL Advisory Board

CCCL เกิดขึ้นจากความคิดริเร่ิมของคุณคริสโตเฟอร์ อดีตอาจารย์สอนกฎหมายและนักประพันธ์ชาว แคนาดาคนนี้อยู่เมืองไทยมานานกว่า 30 ปี คุณคริส โตเฟอร์ถือว่า CCCL เป็นคําาขอบคุณให้กับบ้านที่สอง คือเมืองไทย

HUGO CHAKRABONGSE

Singer / Songwriter

GWEN ROBINSON

President of The Foreign Correspondents'
Club of Thailand

SIWATT PONGPIACHAN

Director of NIDA Center for Research
& Development of Disaster Prevention & Management

PATRIX MEESAIYAAT

SANITSUDA EKACHAI

BUSAKORN SURIYASARN

Secretary of People’s Art
and Culture Foundation
& Owner of Brown Sugar Jazz Pub
Advisor on climate change,
gender and social inclusion
Veteran journalist covering
human rights, the environment,
social justice and Thai buddhism

KATHRYN BIMSON

DON LINDER

KHAMKWAN DUANGMANEE

Programme Officer, Water and Wetlands
IUCN Asia Regional Office
Filmmaker and Art Director
Film Writer
 

In Association with

Our Sponsors

Our Partners

© 2020 by CCCL Film Festival
 

  • Facebook Clean
  • Instagram
  • Twitter Clean
line.png