• Simona Meesaiyati

วิกฤตแล้ง 2563 : รู้สู้ภัย Don't Panic (4 ม.ค. 63)

"วิกฤติแล้งไทย 2563" ปีนี้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมี #ภัยแล้ง ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ แล้วจะมีผลกระทบอะไรบ้าง? - ขาดน้ำ อุปโภค บริโภค - เกษตรกรไทยกว่า 6 ล้านครัวเรือนจะขาดน้ำ - ชาวนาแย่งน้ำ - ทำนาไม่ได้ตามฤดู ขาดรายได้ หนี้สินพอกพูน ดูที่ @ThaiPBS


25 views0 comments

Recent Posts

See All

เชียงราย ทำได้ยังไง!!

Credit : The North องศาเหนือ https://www.facebook.com/watch/1516851828642525/ "#เชียงรายทำได้อย่างไร แผนที่จุดความร้อนที่แดงเถือกไปทั้งภูมิภาค ปรากฏความขาวสะอาดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย นั่นหมายความว่าไม