• Simona Meesaiyati

วันนะซิงReport [Ep.3] “สรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติโลกบรรลัย 2019” Part1 [มกราคม-กรกฎาคม]​

ฟังคุณวรรณสิงห์ @wannasingh

พูดต่อ ว่าโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศบนโลกอย่างไร ปี 2019 เป็นปีที่คนทั่วไปเริ่มตระหนักต่อวิกฤติ climate change อย่างจริงจัง เพราะเกิดภัยพิบัติสาหัสตลอดปีในทุกมุมโลก20 views0 comments

Recent Posts

See All

เชียงราย ทำได้ยังไง!!

Credit : The North องศาเหนือ https://www.facebook.com/watch/1516851828642525/ "#เชียงรายทำได้อย่างไร แผนที่จุดความร้อนที่แดงเถือกไปทั้งภูมิภาค ปรากฏความขาวสะอาดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย นั่นหมายความว่าไม