• Simona Meesaiyati

เชียงราย ทำได้ยังไง!!

Credit : The North องศาเหนือ https://www.facebook.com/watch/1516851828642525/


"#เชียงรายทำได้อย่างไร แผนที่จุดความร้อนที่แดงเถือกไปทั้งภูมิภาค ปรากฏความขาวสะอาดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย นั่นหมายความว่าไม่มีแหล่งกำเนิดควันที่กำลังทำร้ายสุขภาพของพวกเราอยู่ในขณะนี้ เชียงรายรวมใจกันได้อย่างไร ไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้น . ...ลองดูวิธีคิด วิธีทำ โมเดล 4+2 ของเชียงราย เพื่อลองประเมินว่าจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรหรือไม่ เห็นด้วยช่วยแชร์ให้จังหวัดอื่นๆ ลองปรับใช้กันดูนะคะ ... #ถ้าท่านเอาจริงประชาชนเอาด้วย #ถ้าท่านจริงใจประชาชนเอาด้วย!! #ก้าวให้พ้นวังวนหมอกควันกัน #Localsolution #ThaiPBSขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง"
63 views0 comments